Strona główna · Ogólna · Archiwum p7zip zabezpieczone hasłem

Archiwum p7zip zabezpieczone hasłem

Często muszę wysyłać pliki baz danych, które wcześniej pakuję i zabezpieczam hasłem. Używam do tego p7zip. Oto magiczna komenda:
$ 7z a -pHASLO -mhe archiwum.7z pliki

Opcja -mhe - powoduje, że nazwy plików w archiwum są również szyfrowane. Bez tej opcji można wylistować archiwum bez podawania hasła.

01.07.2012. 07:34